Album ảnh dạy học bóng rổ

Một buổi học bóng rổ tại Nhà Thi Đấu Bách Khoa

Giao hữu Thể Thao Tuổi Trẻ vs Italy Nghệ An

Chung Kết Giải Bóng Rổ Ngọc Lâm Năm 2019

Một buổi học bóng rổ tại Nhà Thi Đấu Đại Học Y

Ngày hội bóng rổ tại Trường Tiểu Học Thạch Bàn

Một buổi học bóng rổ tại Trường THPT Chu Văn An

Một buổi học bóng rổ tại Trường Tiểu Học Ngọc Lâm

Chung Kết Giải Bóng Rổ Ngọc Lâm Năm 2017

Một buổi học của các con tại nhà thi đấu Hoàng Mai

Một buổi học bóng rổ ở lớp Thực Nghiệm

Một buổi học bóng rổ ở Phòng Không Không Quân