Thừa Thiên Huế phát triển bóng đá cộng đồng

Liên đoàn Bóng đá Quốc tế (FIFA) và Liên đoàn các Hiệp hội bóng đá châu Âu (UEFA) đã cung cấp cho Trung tâm tỉnh Thừa Thiên Huế hơn 1,8 tỷ (79.000 USD) để phát triển một dự án bóng đá dựa vào cộng đồng.

Xem thêm >> học bóng đá

thừa thiên huế phát triển bóng đá
Dự án được tài trợ thông qua Ban quản lý của Football for All ở Na Uy (FFAV).
Dự án sẽ được thực hiện trong vòng hai năm (2017-2018) nhằm nâng cao kỹ năng về thể chất và kỹ năng sống cho trẻ em, đặc biệt là những người sống trong khu tái định cư và các trung tâm bảo trợ xã hội.

Nó cũng có vẻ nâng cao năng lực địa phương để tổ chức các hoạt động bóng đá và thúc đẩy bình đẳng giới và kỹ năng mềm cho trẻ em gái.

Dự án sẽ giúp thành lập bảy câu lạc bộ bóng đá trong khi duy trì 20 sân bóng hiện có, nâng cấp sân chơi và tổ chức các cuộc thi đấu bóng đá kết hợp với giáo dục kỹ năng sống ở phường và xã.

Xem thêm >> dạy bóng rổ trẻ em

Trong vài năm qua, Liên đoàn Bóng đá Na Uy (NEF) và Ban quản lý FFAV đã tích cực ủng hộ các hoạt động bóng đá dựa vào cộng đồng tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

NEF đã thực hiện nhiều dự án trong tỉnh, có lợi cho hơn 16.000 trẻ em địa phương.
Đặc biệt, FIFA và UEFA đã tìm kiếm hỗ trợ tài chính để giúp trẻ em nghèo và những người khuyết tật tham gia các hoạt động bóng đá.

Trung tâm thể thao tuổi trẻ!