web analytics

Bài viết Bóng rổ HLV

Phần 1 – 3 cách quản lý tốt các trận bóng rổ của bạn

22/10/2019
Chu trình quản lý trò chơi - Cách để quản lý tốt hơn trò chơi bóng rổ và mang lại cho đội của bạn cơ hội tốt nhất khi giành chiến thắng Tiền trò chơi, ngày trò chơi và chuẩn bị và đánh giá sau trò chơi Các huấn luyện...

Máy khoan bóng rổ phòng thủ liên tục 4 trên 4

22/10/2019
Cho dù bạn đang ở cuối trò chơi hoặc đang tìm cách chạy, việc liên tiếp dừng lại liên tiếp là điều bắt buộc đối với các đội phòng thủ cấp cao. Để có được các điểm dừng liên tiếp, nhóm của bạn không chỉ cần có nền tảng và...

3 trên 2, 2 trên 1 khoan bóng rổ chuyển tiếp

22/10/2019
Vi phạm chuyển tiếp trong bóng rổ là một cách tuyệt vời để có được tỷ lệ phần trăm cao và tận dụng các giỏ dễ dàng. Ngược lại, từ bỏ các giỏ chuyển tiếp dễ dàng là một cách tốt để mất. Nếu bạn có thể tận dụng các...