web analytics

Bố Khánh

Mình yêu thích bóng đá từ nhỏ nên khi con ngỏ ý muốn đến lớp học bóng đá của trung tâm mình rất ủng hộ. Cùng con đến tham gia buổi học mình thấy rất hài lòng với các thầy, rất nhiệt tình và tận tâm.