web analytics

Mẹ Linh

Cho con tham gia lớp học bóng rổ tại trung tâm là một quyết định đúng đắn của gia đình. Mình thấy con tự tin và năng động hơn rất nhiều, đặc biệt con mình con mình đã cao lớn hơn rất nhiều. Gia đình rất cảm ơn trung tâm.