web analytics

Mẹ Phương Linh

Các con đi học về hôm nào cũng rất vui vẻ, líu lo kể biết bao nhiêu là chuyện ở lớp. Rất yêu các thầy giáo trong Trung Tâm Tuổi Trẻ. Từ hôm con đi học bóng rổ về, thể lực của con đã tốt lên trông thấy và chiều cao cũng phát triển hơn. Chúc trung tâm ngày càng phát triển để tạo ra nhiều sân chơi cho các bé hơn nữa.