web analytics

Mẹ Thanh

Tuần nào bé nhà mình cũng mong đến cuối tuần để được đến lớp học bóng đá của trung tâm. Con bảo “con rất thích thầy và các bạn”, thấy con vui gia đình mình cũng vui cảm ơn trung tâm và các thầy rất nhiều